Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

Tilbage til historiernes indholdsfortegnelse

Tilbage til den lokalhistoriske side

Stenene på Lille Klosterlund mark i Stenholt

Østen for skoven, på Lille Klosterlund mark, stod der nogle oprejste sten hvis betydning ingen har og kunne forklare. En gammel mand Mikael Frank mindes fra den tid han som hyrde vogtede får på heden, at der hvor Lille Klosterlund nu ligger, stod et hedensk tingsted der bestod af fire opretstående stene, hvoraf de to var højere end de to andre. Stenene stod i en firkant af størrelse som en halv gårdsplads eller som en storstue, og de stod i lyngen mellem de tre gravhøje. Sognefoged Ankers søn Gelius fik den nordre parcel af Klosterlund som sin arvepart, og han byggede gården Lille Klosterlund og har vel flyttet stenene da han dyrkede heden op, eller måske er stenene brugt til den dobbelte stenkiste ved Stenholt vejen, der hvor den hovedløse so med grise går ved midnatstid.

/Teddy Greibe