Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

Tilbage til historiernes indholdsfortegnelse

Tilbage til den lokalhistoriske side

 

Bindingsværkshuset er væk i dag. Det var beliggende i Kragelund ca. der hvor Engesvangvej 23 og 25 ligger i dag. Huset er det gamle stuehus til matr. 12a.
Efter at udhusene var faldefærdige blev hovedparcellen solgt til Jesper Jespersen og der blev bygget en ny gård syd for på marken - nu Engesvangvej 49.
Personerne er Mette Kirstine og Hans Peter Rasmussen som boede på gården i en menneskealder.