Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

Tilbage til historiernes indholdsfortegnelse

Tilbage til den lokalhistoriske side

 

Huor efter Skarprettere for Hver Slags af iøvrigr
Her Undertegnede Execution og forretninger skal betales Nemlig:

For et Hoved med et Svær at afhuge

10 Rdl

                      Med en økse

8 Rdl

For en Haand eller finger at Huge

4 Rdl

Eet Hoved og en Haand at legge paa Stiele

4 Rdl

For Huer

2 Rdl

For Én at henge

10 Rdl

For Én igen af Gallien at nedtage

4 Rdl

For en Heeh Krop at Legge på Stiele og Hjul, og Pælen at nedgrafe og sætte

7 Rdl

For Een at slaa Arme og Been i 2 Stycker paa og legge paa Stiele

14 Rdl

For Én Krop at grafe i Jorden

3 Rdl

For Én Krop at føre uud af Byen

2 Rdl

For en at Partere og legge paa Steigle

12 Rdl

For huer Knib med gloende Tænger

2 Rdl

For Eet Brendemærke

4 Rdl

For Kagstrygning

5 Rdl

For at Piskes af Byen

7 Rdl

For at Vise af Byen eller Herredet

4 Rdl

For at brende Én Krop

10 Rdl

For at brende Pasquiller eller andet deslige

3 Rdl

For at brende paa gallien

2 Rdl

 

Kedler, Tenger, Brendemærker, Blocher, Som Slugfer med tilhørende Hester, og andre deslige Instrumenter, forskaffes self, imod Sedvanlig Aarlig Løn fra Stederens Indbygger, samt af Bøndere paa Landet.

Mayst Allermandigste Ordre

M. Moth.

 

I læser j og u som v, f som v.

Prisen på en ko oversteg ikke 5 Rdl

Prisen på en tønde rug var 1 Rdl