Sport i Kragelund

Tilbage til Sport


Kragelund Gymnastik 1911 – 12

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – Rasmus Lauridsen (smed)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Rasmus Asklev – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

1 – 2 – 3 – 4 - 5Gymnastik 1912
1 - 2 - 3 - 4 - 5 + i vinduet
1 - 2 - Rasmus Asklev - 4 - 5


Gymnastik Kragelund 1926 -

Øverste række fra venstre

Astrid Davidsen - Agnes Nielsen Bendix (Pedersen) - Erna Berg (Jørgensen) - Mary Jensen (Møllesvend)
2. række
Else Overgaard – 2  - Astrid Rasmussen (Rask)
Mette Andersen 
(tjente hos præsten, gift med Karl ? - Søster Jensen (Kurv) - Gerda Eriksen (Nielsen)
3. række
Edith Lemminger - Agnete Lemminger - Helga Davidsen (Jensen) - Anne Marie Pedersen (Krogsgaard) - Ingeborg Jensen (Overgaard)
4. række

Gudrun Jensen      sognefogedens datter - Marie (Maj)   gift med Knud Skov - Anne Johansen  (Jens Phillip) - Magda Haurbak Hansen - Kirstine Fisker (Niels Fiskers søster)

 

Gymnastik Kragelund 1927 – 28
Øverste række fra venstre

Jutta Lemminger - Asta Rask - Esther Haurbak Hansen - Mette Andersen

2. række

Mette Holm - Else Overgaard - Agnete Lemminger - Gerda Eriksen – 5 - Dagny Nielsen - Else Nielsen
3. række
Magda Haurbak Hansen - Erna Berg - Betty Davidsen - Helga Davidsen lederen – 5 - Mary Jensen – Marry Andersen (Anchersen)
4. række
Ella Jensen - Ellen Vestergaard - Jette Jensen
Gymnastik Kragelund 1931 – 32

Øverste række fra venstre
Jutha Vinderslev - Anna Johansen - Ester Hansen – Ketty - Gudrun  - Dagny Jensen

2. række
Helga Davidsen (leder) - Stinne Nielsen - Gudrun Haurbak - Gerda Eriksen - Agnete Lemminger - Else Nielsen - Gudrun Petersen - Edith Nielsen

3. række

Dagmar Hansen - Anna Jensen - Thora Davidsen - Ellen Jensen - Edith Lemminger - Signe Sørensen - Jenny VinderslevGymnastik Kragelund Herrer 1933 – 34

Bagerste række fra venstre
Henry Eriksen - Ejvind Rasmussen - Jens Overgaard - Thorvald Davidsen, Leder - Svend Madsen - Karl Nyhus - Svend Toft - Jacob Olsen

2.række

Karl Brink - Ejnar Jensen - Axel Jensen - Jens Jacob Johansen (Philip) - Peter Hull Hansen - Rasmus Jensen - Johannes Agerholm

3. række
Jens Peder Thøgersen - Krogsgaard Hansen - Volmer Jensen - Poul Dencher Sørensen - Edvard Mikkelsen - Mads Kromann

4. række
Arne Nyhus - Nikolaj Hansen - Vagn Sørensen


Gymnastik Kragelund Herrer 1934

Bagerst fra venstre
Rasmus Jensen (Kurv) Leder – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - Peter Hull Hansen - Krogsgaard Hansen

Mellem
Axel Jensen (møllesvend) - Jens Christian Jensen

Forreste
1 – 2 – 3 – Jens Døssing – 5 – 6 – 7


Gymnastik Kragelund 1934 damer

Bagerste række fra venstre
Gerda Eriksen – 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – Gudrun Haurbak – 8 - 9

Mellemste række
Rasmus Jensen (Kurv) - 1 – 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7 – Elna Jensen (Kurv) - 9

Foreste række
1 – 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10


Gymnastik Kragelund 1934 – 35

Øverste række fra venstre

Marius Andersen - Ole Jensen - Nicolaj Hansen - Peter Nielsen - Henry Ankersen - Rasmus Jensen (Kurv) - Anders Krogsgaard Hansen - Peder Huul Hansen - Henry Eriksen - Evald Larsen - Jens Christian Jensen - Ejner Jensen

2. række

Max Larsen (leder) – 2 - Gudrun Hansen - Anne Jensen (Møllesvend) - Dagny Jensen (Kurv) - Emma Pedersen (Farsen) - Lisbeth Rasmussen - Esther Mikkelsen – 9 –
Jutta  - 11

3. række

Rita Lemming - Herdis Pedersen (Farsen) - Gerda Brink - Agnes Rasmussen - Grethe Haarup (Konradsen) - Elna Jensen (Kurv) - Gunhild Haarup - Marie Andersen  (  ) - Mary Ankersen - Johanne Haurbak (Hønholt) mangler syg                Gymnastik i ? 1928 ?

Bagerste række fra venstre
Helga Davidsen - Helga Nyhus, Sinding - Mette Andersen - 4 - Mai Skov – 6 – 7 – 8 - Edith Sølvsten, Funder - Ester Hørdum, Funder - Hulda Davidsen - Gudrun Jensen - Petra Madsen, Funder - Else Rasmussen – Else Nielsen – Ellt Lødhe, Funder – Edith Vedel, Funder

2. række
Gerda Eriksen – 2 – 3 – 4 – 5 - Jutta Lemminger - Ellen Westergaard – 8 - 9


Gymnastik 19


1937
Kragelund Folkedans 1934

Øverst fra venstre
Jette Lemming - Frede Lemming – 3 - Alfred Hønholt - Gerda Eriksen (Nielsen) - Erik Hansen - Anette Lemming - Martin Vinderslev

2. række

Morten Kristensen  (leder) – Else - Aksel Jensen (Møllesvend) - Jette Vindeslev -5 – 6 – 7 - Gudrun Haurbak - Peter Huul Hansen - Anton Bøjlesen

3. række
Hilda Poulsen - Harry Jensen - Elly Bøjlersen – 4 - Sigrid Jensen - Jens Christian Jensen - Anne Jensen (Møllesvend - Rasmus Jensen (Kurv)

4. række

Anders Krogsgaard Hansen - Gyda Vinderslev - Dagny Jensen (Kurv) - Peder Rasmussen