Sport i Frederiksdal

Tilbage til Sport


Gymnastik Frederiksdal 1930

Andriette Hønholt Christensen - Agathe Mortensen - Augusta Jensen (Bager)  - Elise Jensen - Agnes Hønholt Jørgensen

Bolette Mortensen f 7/12 1890-25/7 1955 - Kirstine Mortensen (g. Brokholm) - Asa Braüner (g. Jensen) - Kathrine Kristensen, Gl. Revl - Magda Laursen (g. Nielsen) - Anna Mortensen (g. Madsen)


Gymnastik Frederiksdal  1937

 Øverst fra Venstre

Krista Pedersen - Edith Mikkelsen - Tove Smidt - Signe Jensen - Edith Ankersen - Methe ? - Lydia Skov

Agnes Rask - Elita Märcher - Signe Fisker - Henny Madsen - Inger Kristensen - Ruth Holm Jensen - Leder Hans Hønholt Christensen

 
Gymnastik Frederiksdal 1936

Bagerst fra venstre - Peder Dybdal Jensen - Henry Fisker - Christian Skov - Arne Fisker - Hilmar Mortensen

? - Henry Mikkelsen - Emanuel Skov - Arne Møller - Eiler Skov - Peder Jørgensen


Gymnastik Frederiksdal 1936

Hilmar Mortensen - Emmanuel Skov - Henry Mikkelsen - Asger Thomsen

Arne Møller - Kroner Skov, Hesselskov - Henry Fisker - Christian Skov - Peder Jensen (Bager) - Arne Fisker - Leder lærer Johannes Møller


Håndbold 1939
1 - Henry Jensen (Bager) - Jenny Jensen - Arne Fisker - 5 - Jens Holger Olesen - Agnes Rask - 8
9 - 10 - 11 - 12


Håndbold 1939Håndbold Frederiksdal 1949
Landsdelsturnering i Horsens, mesterrække

Hilda Jensen (Kristensen) - Frida Olsen (Ankersen) - Lis Pedersen (Skov)
Solveig Mortensen - Dagny Jensen (Sund) - Edith Pedersen (Jørgensen)
Inga Sørensen

Håndbold Frederiksdal 1950

Bagerst fra venstre
Hilda Jensen (Kristensen) - Anna Kristoffersen (Andersen) - Alma Jensen (Madsen
Else  (Arne Henningsens kone ved IC) - Anna Jensen (Post) - ? var i Gl. Revl
Asta   (ved Henry Lausen)  (Sv. Johansen s kone)


Håndbold Frederiksdal i Gråmose  (1959)

Signe Laursen - Edel Christensen - Jette Hønholt Christensen - Anna Mortensen
? - Minna  (Egon Johansen) - Ida Mortensen
Birgit Mortensen


Frederiksdal Håndbold 1943 – 44

Emanuel Skov – Peder Jørgensen – Hilmar Mortensen
Henning Mikkelsen
Svend Laursen – Martin Andersen (Ernebjerg) - Sigurd Pedersen


Håndbold Frederiksdal 1954 herrer

Hans Knudsen - Peder Pedersen - Kristian Mortensen
Karl Jensen (Fynbo) - Johannes Østergaard Madsen (Tjente hos I. C.)
Thormod Jensen - Verner Johansen - Karl Sørensen (Adam)


Fodbold i Frederiksdal
Gunnar Jensen (bager) - 2 - 3 - Hans Hønholt Christensen - 5 - 6 - Niels Hønholt Christensen
1
Sigvard Rask - 2 - Ole Rask


Spejder ca. 1952

Leo Pedersen, Gunnar Moselund, Walter Troelsen og Holger F.Christensen