Kragelund Kirke

Billeder af Konfirmander Funder - Kragelund Sogne

Tilbage til lokalhistoriePræstebolig under opførelse 1916

Grundstenen blev nedlagt af pastor J. H. Sick  d. 7. Juni 1916

Personerne på billedet fra venstre
Laust,    boede i enden af Martin (Stylsvig) Pedersens hus - ? - ? - ? - ? - Peder Jensen (møllesvend) snedkerarbejdet - Jens Peder Victor Jensen tømmerarbejdet - ?


Præstegården 1920
Christian Rasmussen - Fru pastor Sick - Pastor Sick - Kirstine Skæmt - Henry Haarup - Ida Mogensen - Karl Mogensen (karetmager) - Hunden SvendSigvald Grøn, Karen Grøn og Ejnar Stobbe i kirkedøren


   Herover Præsterne: Lauritz Christian Sørensen -  Johannes Henrik Sick - Kresten Holger Lidegaard - Sigvald Grøn - Ejnar Kristen Stobbe - Kresten Thue Andersen


Kragelund Præstegård 1913
Hende med hat er Fru Sick

 

 


 


Lidegaards Sølvbryllup den 29. marts 1948
Øverste række fra venstre
Anna Margrethe Danielsen - Peter Lidegaard - Mads Lidegaard - Jens Lidegaard - Gerd Rasmussen
Foreste række
Johanne Lidegaard - Else Lidegaard - Kresten H. Lidegaard

 


Præstetavlerne den gamle er henvist til loftet over kirken, den nye er hængt op igen og skåret af Sigurd Porse.Ting fra før forrige renovering
 

Kirken før renoveringen 21. maj til 17. september 1995
 

Efter renoveringen med Erik Heide