Kragelund Skoler

Tilbage til Skolesiden


Kragelund Skole 1904
1 - 2 - Lærer Anders Jensen Andersen - 4 - 5 - 6 - 7
Lærerinde Else Margrethe Jensen - barn - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Lærerinde Else Margrethe Jensen G. Andersen f. 6/10 1880 d. 26/8 1908 (Lærer 1901 - 1908) gift  14/8 1908 med  Lærer Anders Jensen Andersen f. 16/3 1873 (lærer 1902 - 1909)Kragelund Skole (Sinding Hedevej 5)   1912   4. klasse

Bagerste række fra venstre
Lærer Rasmus Askløv - Kathine Pedersen - ? - ?  bagved - ? - Alvilda Jensen (Blæsbjerg) - Iris Jensen - Johanne  ? (g. Søren Pedersens broder) -
? - ? -? - Karen Høgh - ? Betty Askløv - Valborg Askløv - ?
2. række
Marie Vinderslev - ? - ?    -    ? - Peter Andersen - Ejnar Overgaard - ? - ? - ? - ?
3. Række siddende
? - ? - Johanne Overgaard - Johanne Pedersen - Ejnar Villumsen - Hans Andersen - ? - ? - Halvor Askløv


1913 ?Kragelund Skole 1911-12

Fra Venstre
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - Iris Jensen (g. Rasmusen) -? - ? - Ejnar Overgaard - ? - ? - ? - ? - ?

Lærer Askløv (bagved)

 Foran
? - ?


Kragelund Skole 1911 ?

Bagerste række fra venstre
Lærer Rasmus Askløv - ? - ? - ? - ? - ? - ? - Ejnar Overgaard - ?
2. række
? - Marie Davidsen - Olga Sørensen - ? - ? - ? - ? - ? - ? - Johanne Overgaard - ?
3. række
Else Overgaard - ? - Kathrine  - ? - ? - ?

4. række
? - ? - ? - ? - Halver Askløv - Regnar Askløv - ? - ?


Kragelund Skole 4 - 7 årgang 4. klasse kommet fra præst 1919

Øverste række fra venstre
? junior (Askløv) - Rasmus Askløv  lærer - Niels ? - Agner Jensen - Henry Pedersen - Svend Aage ? - Sejr Davidsen - Henrik Holm - Peder Pedersen  (Københavner)

2. række
Aage Madsen - Folmer Ankersen - Mathilde Jensen (Kurv) - Gerda Haarup - Anne Margrethe ? - Anne Jespersen - Agnette Nielsen
- Gerda Hønholt - Hulda Davidsen - Magda Haurbak Hansen - Maren Jensen - Asta Rask - Halvor Askløv - Jens Christian Jensen

3. Række
Anna Pedersen - Cecilia Klausen - Anna Rasmussen - Marie Jensen - Kirstine Haarup - Else Rasmussen - Jenny Jensen


Kragelund skole ca. 1940

M. K. Pedersen  - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - Lilly Harriet Mikkelsen - Else Lidegaard - - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
1 - 2 - Børge Porse - 4 - 5 - 6 - 7 - 8


Kragelund Skole ca. 1942
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Hans Andersen - Thomas Porse - 3 - Svend Børge Nielsen - 5 - 6 - Poul Porse - 8 - 9 - 10 - 11 - M. K. Pedersen
Ella Nielsen - 2 - 3 -
Edith Christensen (Østermark) - 5 - 6 - Edith Pedersen - 8 - 9 - 10 - 11
Vagner Jensen - 2 - Søren Sommer Pedersen - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11


Kragelund Skole i 1956

Øverste række fra venstre: 
Poul Agerskov - Torben Munk - Arne Virklund Pedersen - Verner Søndergård - Svend Kristensen - Jan Hansen - Knud Høgh Jeppesen - Find Andersen

Emmy Hansen - Inger Pedersen - Gerda Gam - Lærer Pedersen - Anne Margrethe Overgård - Margit Willemand - Doris Lemminger - Anne Lise Larsen - Hanne Andersen

Dagny Grøn - Lene Bjerg - Henny Mikkelsen - Ingrid Rasmussen (Farsen) - Knud Ankersen - Søren Påske - Jens Anchersen - Børge Sognefoged Jensen


Kragelund Skole 1961/62

Thomas – Ernst – Jørgen – Jørn - Jens Verner – Henning - Knud Erik – Carl – Per – Jørn – Villert - Arne - Tonny.

Søren – Arne – Peter – Ingvard - Hans Jørgen – Henning – Erik – Tonny – Hans – Torben – Jørgen – Orla – Hardy - Jens Jørgen – Birk - Harry Jensen.

Rigmor Skovmand – Karen – Lilli – Elly – Jytte – Yrsa – Grethe – Tove – Kirsten – Gitte – Birgitte – Margit – Gurli - Ellen Margrethe - Frida-Varny.

Bruno – Jytte – Inga – Jane – Karen – Karin - ukendt (Karins søster?) – Inger – Lis – Bente – Inga - Rigmor Skovmands datter (Lone?)

Klaus – Martin – Knud – Ole – Holger – Hans – Lars – Theodor – Gudmun -  Johnny – Jørgen – Peder – Jørn - Poul Erik – Frode - Jørgen.Kragelund Forskole 1919
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
- Fru Andersen
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10
Kragelund Forskole 1928

Øverste række fra venstre
? - Tage Nielsen - Vagn Skorstensgaard - Frede Lemminger - Esther Hedegaard - Asta Busk - ? - Søren Rasmussen - ? - ?
2. række
Børge Nielsen - Karl Mogensen - ? - Peter Nielsen - Fru Andersen - Gerda Brink - Emma Pedersen - Ulla Lemminger - Reinar Jensen -?
3. række
Esther Pedersen - Esther Mikkelsen - Erna Skorstensgaard - Aksel Johansen - Thorkild Ankersen - ? - Sv. Aage Jensen - ? - ? - Gunnar Kristoffersen - Øjvind Kristoffersen
4. række
Sigrid Rasmussen - Tove Kristoffersen - Emmy Rasmussen - Elisabeth Rasmussen - Johanne Haurbak Hansen - Edith Johansen - Peter Johansen - Herdis Pedersen - Sigfred Døssing - Agnes RasmussenKragelund Forskole 1931

Bagerst række fra venstre
Lærerinde Karoline Andersen - Haakon Hedegaard - Ejnar Johansen (Philip) - Svend Pedersen (Københavner) - Regnar Sørensen - Knud Porse - Henning Poulsen - Henning Keller - Peder Johansen (Valdemar) - Marius Johansen (Philip) - Jens Jensen (Dragon) - Ejner Nielsen (Konrad)

2. række
Peter Lidegaard - Gudrun Margrethe Konradsen - Marie Christensen - Elna Jensen (Kurv) - Emmy Rasmussen - Anne Lise Rasmussen - Rita Lemminger - Regnar Jensen - Niels Nielsen - Tonny Nielsen

3. række
Magnus Rasmussen - Elna Sørensen - Birgitte Døssing - Gunhild Haarup - Gerda Rasmussen - Inger Lise Nielsen - Erna Jensen - Andreas Mikkelsen - Otto Jensen -
Magna Bøjlesen - Thorkny Nielsen

4. Række
Anker Jensen (Kurv) - Børge Haarup - Kirsten Kristoffersen - Erna Bøjlesen - Aase Holm - Knud Jensen (Dragon) - Aksel Konradsen - ?Kragelund Forskole 1933

Øverste række fra venstre
Lærerinde Koroline Andersen - ? - Ernst Rasmussen - ? - ? - Johannes Nielsen - Knud Peter Kristensen - Knud Porse - Magnus Eriksen (Friis)

2. række
Magna Bøjlesen - Inger Lisa Nielsen - Erna Bøjlesen - Grethe Christensen - Anker Jensen (Kurv) ? - Vagn Elkjær Johansen - Gunnar Porse

3. række
Søren Jensen (Fønbo) - ? - ? - Eva Mikkelsen - ? - Elisabeth Johansen - ? - ? - ? - ?

4. række
? - Mogens Rasmussen - ? - Aksel el. Asger Konradsen - ? - Aksel Hansen - ?Kragelund Forskole 1942

Bagerste række fra venstre
Fru Andersen - Børge Hansen - Niels Vildrik Pedersen - Søren Agerholm - Børge Jørgensen - Charles Mogensen - Hans Jensen (Dragon) - Søren Haarup - Jørgen Dam Overgaard - Kruse Mikkelsen - Karl Mogensen  ? - Jørgen Hansen

2. række
Kristian  ? - Henning Thøger Pedersen - Børge Jespersen - Sigurd Rasmussen (Rask) - Anker Kusk - Søren Lemminger - Jens Kusk - Egon Nielsen - Kaj Nielsen - Kristian Rask

3. række
Tove Skov - Ruth Serup - ? Bøjlesen - Irma Bøjlesen - Grethe Gam - Anna Andersen - Grethe Agerholm - Harrit Skov - Bente Skov - Ida Hansen - Edith Pedersen (Thøger)

4. række
Edith Larsen (g. Porse) - Eli Porse - Grethe Kusk - Grethe Ankersen - Ritha Nielsen - ?               
Laursen - Signe Skov - Lissy Jespersen - Asta Kristensen - Sonja Sørensen - Karen Gam - Birthe Vinderslev
5. række
Kristian Mogensen - Villy Petersen


1.  klasse Kragelund skole 1955

Niels Ejner Jeppesen – Henning Kristiansen – Arne Nielsen – Grethe Graahede Laursen – Inge Marie Kristoffersen – Lærerinde Frk. Kristensen – Yrsa Bøgelund Nielsen – Tove Nielsen – Jens Jørge Pedersen – Jens Verner Nielsen – Knud Erik Andersen
Thomas Stenholt – Ole Søndergaard
Skoleudflugt til Herning Museum ca. 1914 eller 1916


Overslag ny skolebygning 1859