Vinderslev Kommune

Skolebilleder

Forside Billeder Skolebilleder Kirkebilleder Sport Skydebane Forsamlingshus Kragelund Sogn

Hauge Skole          Mausing - Pederstrup Skole      Vinderslev Skole    Vinderslev Centralskole
 

Hinge - Vinderslev Sognes Skoler
Fra "Viborg Amts degne- og skolehistorie 1957"


Sognepræsten meddeler 1660: „Der har altid for Hinge - Vinderslev været en sædedegn, som med kirkeejerens bekostning haver et lidet hus at bo udi". 1667 var degneboligen nedbrændt, og degnen Hans Christensen lod for egen regning opføre en ny på 8 fag bolig, 4 fag lade, 2 fag fæhus og 4 fag fårehus med jordgravne stolper. 1741 lod hr. Fischer til Allinggård opføre 4 fag skolestue. 1820 var degnebolig og skolestue nedfalden, og der lejedes lokaler til 1823, da en ny skole byggedes på den gamles plads midt mellem overbyen og nederbyen, den var på 7 fag bolig, 3 fag skolestue og 8 fag udhus. Denne skolebygning solgtes 1868 til privatbolig og flyttedes 1949 til landsbyen på Hjerl hede. 1868 byggedes en ny skole ude på marken nord for Hinge by, og 1901 opførtes forskolen. Hinge-Vinderslev skolefundats af 20/1  1741 underskrevet af Chr. Fischer til Allinggård og sognepræsten udviser, at lønnen som degn og skoleholder var 15 rdl. 5 mk. samt 1 skp. rug af hver gård, ialt 7 tdr. 5 skp., og offer, hvoraf degnen måtte lønne skoleholderen i Vinderslev.


Alle skoler i Hinge kommune blev samlet på den ny centralskole i Nørskovlund 196?

Hinge

1. Christen Eriksen, kaldet 1/9 1648, d. 1667, og hans enke fik 10 skp. rug og 10 ost årlig i pension til efter 1690.

2. Hans Christensen, 1668-1705, fra 4/5 1668 sognedegn her, byggede degnebolig, betalte 1 rdl. i krigsstyr 1677, d. 1705. G. m. Mette Rasmusdatter, d. efter 1705.

3. Niels Pedersen Brasch, 1705-43, fra efteråret 1705 degn her, 1715 havde han 1 ko og 10 får, førte flere retssager for sig selv og andre, blev sognets første skh., begr. 21/7 1743. Broderen, Chr. P. B., se Hvorslev. G. m. Karen Christensdatter Friis, f. 21/3 1686. (Pastor Chr. Chr. F. i Boddum-Ydby, g. m. Karen Madsdatter Schytte). D. 1763 i Sinding sk. B.: 1) Peder, f. 1711, var 1743 i Kbh.; 2) Kristine Cathrine, f. 1712 i Kbh.; 3) Niels, se Sinding; 4) Kristiane, f. 1721, var i Århus 1743, senere g. ni. Thomas Nielsen, degn i Ørting; 5) Chresten Friis, f. 1721, var i Kbh. 1743.

4. Jochum Liime, 1743-60, f. 1696 på Farregård, Sporup. (Assessor Peder Rasmussen L., g. m. Anne Rasmusdatter Fischer af Allinggård). Degn i Harridslev-Albæk, 1/8 1743 i Hinge-Vinderslev, hvor fætteren, Chr. Fischer til Allinggård, ejede kirken og bøndergodset, d. 10/6 1760. Hans broder, Rasmus P. L., 1707præst i Tem. G. m. Kirsten Marie Lauritsdatter af Resendal. (Laurits Andersen). Flyttede 1760 hjem til faderen. B.: i) Anna Fischer, f. 1745; 2) Birgitte, f. 1747; 3) Peder, f. 1750; 4) Johanne Dorthea, f. 1757; 5) Jacob, f. 1759. Børnene arvede 1000 rdl. efter Chr. Fischer til Allinggård.

5. Niels Jacob Jæger, 1760-1801, f. 1725, degn her, førte flere trætter ang. sk. andel i bymarken, indtil jordlod udskiftedes1796, d. 6/2 1801. Ejede et hus i Alling by, som han ønskede at sælge 1790. G. I m. Gunde Anne Marie Ravn, f. 1727. (J. Termandsen, Mejlby ved Ribe, g. m. Barbara Ravn). Begr. 10/3 1777. G. II in. Johanne Thygesdatter, f. 1737, d. 1782. G. III m. Dorothea Sophie Poulin, f. 1728, begr. 3/12 1794, antagelig først g. 5/11 1772 i Røgen m. Sr. Henrik Andreasen. G. IV m. Bolette Brasch, f. 1751, d. 31/3 1830 i Vinderslev. Ingen børn.

6. Christen Nielsen, 1801-15, f. 1779, var først substitut hos form., 11/7 1801 sognedegn her, d. 17/4 1815. G. m. JohanneChristine Brøndum,- f. 1770, d. 20/10 1810, var først g. m. Peder Poulsen, V. Velling, i dette ægte'skab 2 børn: Rasmus Mathias; Margrethe Juliane. I hendes andet ægtesk.: Frederikke Brøndum.

7. Nicolaj Norregaard, 1815-20, f. 1764, stud., var oprindelig skriver ved jydske generalkommando, 1815 degn i Hinge,beboerne og skoledirektionen var misfornøjede med hans virksomhed, d. 23/11 1820. G. in..Frederikke Mariane Hansen, f. 1753, d. 1819.

8. Jens Andersen Harlev, 1820-24, se Vium.

9. Knud Christian Schouborg, 1824-59, f. 1797 i Hjortsvang. (Degn Jens S., se Levring). Dim. Ra. 1821, hjl. i Vinderslev, 28/10 1824 koll. som I. og ks. i Hinge, entl. 1859, bosat i Viborg, sidst i Levring, d. 17/1 1886. G. 18/5 1825 m. husjomfru i Sjelle pgd. Anne Marthine Buxlund, f. 1801 i Viborg. (Prokurator B., Alling mølle, Svostrup). D. 20/6 1868 i Viborg. Var 1832 berøvet forstanden i 4 uger efter barselaffære. B.: ') Petrea Jensine, f. 1829, g. m. styrmand Thomas Dybdahl (lærer Jesper T. D.,se Selde); 2) Martha Severine, f. 1834, g. m. farver Jens Chr. Søeborg, Viborg (lærer N. Fr. $., se Ø) ; 3) Theodora Marie, f. 1840, svag, levede i Levring 1886, ugift; 6 børn d. som små. Schouborg, der var stor og tyk, var interesseret lmd. og var i nogle år forpagter af smedelodden, der lå ved siden af skolelodden, han havde kvæg af blå svejtserrace. I en indberetning 1851 meddeles, at Schouborg har gode kundskaber, men mangler gaver til at vække børnenes interesse.

10. Erik Hansen Munch, 1859-1907, f. 5/10 1836 i Charlottenlund i Kragelund. (Gdr. Søren Anker M., g. m. Ane Marie Kathrine Kristensdatter). 1851-52 vl. i Engesvang-Skygge, 1/11 1852 til 1/11 53 hjl. i Foerlev, elev på Sinding højsk. 1853-54, dim. Ly. 1856, 1/11 1856 hjl. i Lund ved Horsens, 3/4 1858 I. i Javngyde og ks. i Tulstrup, 17/8 1859 i Hinge, entl. 1/1 1907, dbm., d. 15/1 1919 i Hinge. Se A. C. Overgaard: Fra Lysgaard Herred. Brodersøn: seminarieforst. M., Vordingborg. G. 15/5 1863 m. Andersmine Caroline Mortensen, f. 7/3 1840 i Gødvad. 1 (Gdr. Anders M., g. m. Karen Thøgersdatter). D. 7/10 1896. B.: 1) Caroline, f. 12/9 1864, g. m. gdr. Anton Pedersen, Døssing, Levring; 2) Marie, f. 30/12 1866, g. ni. Jens Peter Andersen, d. 1914 som 1. i Vorbasse; 3) Anna, f. 16/4 1869, g. ni. Mads Jacob Madsen, sognepræst i Åle -Tørring til 1910; 4) Søren Anker, f. 30/7 1872, postmester i Grindsted til 1942.

11. Søren Kristian Peter Pedersen, 1907-18, f. 14/7 1878 i Ranum. (Murer Peder Chr. P., g. ni. Christine Nielsen). Dim. Ra. 1899, v. i Hørret, 1/11 1899 hjl. i Hurup, 3/11 1900 2'1. i Barslev, 1/7 1903 1. i Tastum, 1/6 1907 i Hinge ved Kjellerup, 1/10 1918 i Vilsted, entl. 1/7 1942, d. 24/7 1954. G. I 19/5 1903 m. Marie Nielsen, f. 8/12 1880 i Barslev, Hvidbjerg. (Gdr. Anders N.). D. 20/12 1930 i Vilsted. G. II m. Magdalene Olesen, f. 19/8 1891 i Lemdum. (Gdr. Ludvig 0.). Dim. La. 1913, li. i Try og Vindblæs.

12. Martin Marinus Enggaard, 1918-48, f. 6/3 1882 i Skyum. (Hmd. Lars Enggaard Jensen, g. m. Andrea Jensen). Dim. N. N. 1909, 1/8 1909 1. i Frisbæk, Nr. Snede, 1/4 1911 i Vorgod ø. sk., 1/9 1913 i Nr. Rind, 1/1 1919 i Hinge, entl. 31/10 1948. G. 29/9 1911 ni. Kristine Kristiansen Aalbæk, f. 5/7 1890 i Hampen. (Hmd. Kr. Nissen, g. m. Ane Margrethe Kristensen).

13. Wilfred Risgaard, 1949 -, f. 6/2 1910 i Korsa, Simested. (Bmd. Chr. C. R.). Dim. N. N. 1940, v. i Tisted-Binderup-Durup, 1942 tl. i Sulsted, 1945 el. i Bystrup, 1949 1'1. i Hinge. G. 23/4 1942 m. sygeplejerske Grace Rebekka Petersen, f. 13/4 1916 i USA. (N. C. P., 1924-42 spr. i Simested-Testrup).


Lærerinder

1. Frederikke Mortensen, 1901-13, se nr. 4 her.

2. Marie Kristensen Korsgaard, 1913 -16, se Glyngøre.

3. Else Kathrine Mathiesen, 1916-17, f. 3/8 1885, dim. La. 1905, li. i Søndersø ved Odense, 1/4 1916 i Hinge, 1/4 1917-29 i Voldby ved Hammel.

4. Frederikke Mortensen, 1917- 23, f. 24/3 1878 i Gaverslund. (Hmd. Hans Peter M., Gaverslund Strand, g. m. Kirsten Pedersen). Broderen, 1. M., se Brårup. Dim. La. 1900, 1/11 1900 konst. li. i Estrupmark, v. i Lønstrup, 26/3 1901 li. i Hinge, foråret 1913 i Skærbæk, Taulov, 1/7 1917 atter i Hinge, entl. 30/7 1923 på grund af tuberkulose; flyttede til Ry, hvor hun var virksom for opførelse af et missionshus, d. 14/5 1934 på Skærup plejehjem pr. Børkop.

5. Martha Hansen, 1924 -, f. 13/12 1898 i Fjellerup. (Skrædder Anton H., g. m. Johanne Kirstine Mogensen). Dim. La. 1922, 1922 v. i Hinge, 1/1 1924 li. s. st.


HINGE FRISKOLE

Niels Chr. Markussen, f. 1856 i Torup ved Skørping. (Markus Nielsen, g. m. Kirsten). 1884 - 90  1. i Hinge frisk., uddeler i Galten, 1. i Lillering frisk., dernæst i Ståby på Fyn, d. 1946 i Fram¬lev. G. 1884 in. Maren Eskildsen, f. 1851 i Thorning. (Gdr. og hosekræmmer Laust Eskildsen, g. m. Grethe). D. 1928 i Framlev. Forfatter til „Hylleborg", se Thorning. B.: 1) Axel Johs., 1. i Frederikshavn til 1954; 2) Laura Margrethe, se Gjerning li.

Nicoline Sofie Døssing ledede 1886-1914 en privatsk. i Hinge, der støttedes med 60 kr. årlig fra kommunen; efter 1914 fik hun 400 kr. årlig af skolefonden.


FRAUSING SKOLE

Embedet oprettedes, og skolen byggedes 1869 for 2619 rdl. En jordlod på 11 tdr. land købtes 1869, og embedets reguleringssum blev 660 kr.

1. Fr. R. B. Jacobsen, 1870 - 78, se Kjellerup.

2. Hans Schmidt, 1878-1909; f. 7/2 1846 i Genner, Sønderjylland. (Gdr. Thøge Ole 'S., g. m. Anna Bachmann). Dim. Sk. 1868, privatl. til 1878, 4/11 1878 1. i Frausing, d. 9/3 1909. G. m. Metta Fallesen, f. 21/2 1.846 i Øster Løgum. (Gdr. Jørgen F., g. m. Anna Korsbjerg). Hun flyttede 1909 til Åbenrå, d. 14/10 1926 i Vonsild ved Koldirig.,

3. V. M. Nellemann Laursen, 1909 -19, se Nisset.

4. Jens Stenholt, 1919 -, f. 14/9 1895 i Mausing, Vinderslev. (Gdr. Christen S., g. m. Kirstine Hansen). Real., dim. Hs. 1916, årsk., 1/10 1919 I. i Frausing og org. i Hinge. G. 10/9 1919 rn. Marie Andersen, f. 14/12 1894 i Storehedinge.

 

Alle skoler i Vinderslev kommune blev samlet på den ny centralskole i Vinderslev fra aug. 1965.

VINDERSLEV SKOLE

Annex til Hinge. Skolefundats 20/1 1741 givet af Chr. Fischer til Allinggård, hvorefter en skoleholder ansattes, og en skole „vil bygges næst ved kirken", denne var 1844 på 8 fag bolig, 3 fag skolestue og 7 fag udhus. Den nuværende skole opførtes 1901, og den gamle indrettedes til missionshus.

1. Anders Eschesen, ca. 1739 - 41, f. 1721, skh., blev konfirmeret 1739, 18 år gl., boede i Mausing.

2. Peder Jensen Mausing, 1741- 69, f. 1709, boede i Vinderslev sk., begr. 1769. G. I m. Maren Laursdatter, f. 1695, begr. 10/4 1753. G. II 21/9 1753 ni. „hans pige" Ane Sørensdatter. B.: 1) Mariane, f. og d. 1753; 2) Jens, f .1754; 3) Mariane, f. og d. 1757; 4) Søren, f. 1758; 5) Laurs, f. 1763; 6) Mariane, f. 1768.

3. Jens Pedersen Lundum, ca. 1769 - 76, f. 10/1 1744 i Pederstrup i Vinderslev. (Peder Jensen Lundum, g. m. Giertrud Lauritsdatter). Nævnes 26/3 1774 som skh. her, men 4/2 1776 som herredsskriver, 6/10 1776 købte han en gård i Kragelund og fæstede 25/7 1778 en gård i Hinge, d. der 1792. G. 1782 m. Frederikke Hedevig Fabich, f. 1746 på Sjælland, d. 17/2 1827 i Viborg. Datteren, Ane Kirstine, f. 1787, g. m. amtsskriver Cl. F. Aaboe, deres 'søn, J. P. Aaboe, se Engesvang.

4. Niels Christensen, 1776-83, f. 1752 i Lemming. (Degn Chr. Andersen, se Lemming). Skh. i Vinderslev, d. 6/12 1783 af sprinkler. G. 1/10 1779 m. Rebecca Gorrisdatter, f. 1747 i Mausing mølle. (Gorris Olesen). D. 22/10 1818 i Hinge. B.: 7) Christen, f. 1780, boede i Hinge 1801; 2) Poul, f. 1782, d. før 1787.

5. Niels Pedersen Grøn, 1784 - 98, f. 1754 i Resdal, Serup. (Peder Pedersen G., g. 1750 ni. Birthe Pedersdatter af Mausing). Skh. i Vinderslev, tillige landmåler ved udskiftningerne i omegnens landsbyer, købte 24/6 1800 Elsborggård for 4650 rdl. af etatsråd Folsach, solgte gården 26/6 1811 til justitsråd Jørgensen i Viborg; d. 17/4 1815 som landmåler i Hobro. G. 18/11 1785 m. Mette Catrine Christensdatter Woer, f. 1766. (Gdm. og sognefoged Chr. W. i Vinderslev). D. 20/1 1795. B.: 1) Christine, f. 1786, d. kort efter; 2) Peder, f. 1788, købm. i Hobro; 3) Christen, f. 1790, 1. og ks. i Ulstrup ved Års ; 4) Laust Christoffer, f. 1792, d. 1800.

6. Christen Jespersen Nørgaard, ca. 1798 - 1833, f. ca. 1757, skh., d. 21/8 1833. Han fik substitut 1823. En bror, der havde mistet synet, d. 1825. G. m. Helene Katrine Nielsdatter Skaarup, f. ca. 1767, d. 9/9 1826; en bror boede i Thy 1826. Eneste barn, Niels Skaarup, f. og d. 1799; en plejedatter g. m. efterm.

7. Knud Lykkegaard, 1833 - 47, f. 2/5 1799 i Fræer. (Gdm. Christen Knudsen, g. m. Karen Madsdatter). 1813-17 I. i Skive landsogn og særdeles anbefalet af amtsprovst Bregendahl, Skive, derefter hjl. i Vinderslev, 1/10 1821 til marts 23 elev på Ly. sem., dim. 1823, 1/5 1823 hjl. i Vinderslev og konst. 1. og ks., 1833 1. og ks. s. st., d. 18/1 1847, ,,en human, duelig og såre heldig lærer". G. 22/1 1824 m. form.s plejedatter, Dorthe Marie Sørensdatter, f. 14/7 1798 i Pederstrup i Vinderslev. (Søren Pedersen Huus, g. m. Ane Kirstine Nielsdatter Vissing). D. efter 1/1 1858. B.: 1) Søren Christian, f. 1824, d. 1880 i Fuglemose; 2) Albertine Philippe, f. 1826, d. 1894, g. m. Peder Kusk i Pederstrup; 3) Sørine Christiane, f. 1828; 4) Karen Kirstine, f. 1832; 5) Christen, f. 1834; 6) Juliane Marie, f. 1837; 7) Emanuel, hmd. i Hejnsvig, hans søn, J. Kr. L., se Knudstrup, Vesterbølle; Lykkegaards stedsøn, Christen Nørgaard, f. 1820, d. 1877 i Fuglemose.

8. Johan Christopher Stoie [Stoye], 1847- 63, f. 10/5 1816 i Daldover, Randbøl. (Johan Ermand S., g. m. Ane Lise Lermsdatter). Dim. Ly. 1836, 7/6 1847 I. og ks. i Vinderslev, afsked 24/4 1863, fik 50 rdl. een gang for alle, d. 31/3 1883 i Silkeborg.
„Han var en grimme jen". G. 20/10 1849 m. Maren Jensen, f. 11/2 1827 i Eikjær, Vinderslev. (Gdr. og drejer Jens Pedersen, g. m. Mette Cathrine Pedersdatter). D. 19/11 1861.

9. Niels Sørensen Danisgcuird, 1863-92, f. 30/4 1828 i Sahl, Ringkøbing amt. (Gdr. Søren Jensen i Damsgaard, g. rn. Anne Margrethe Christensdatter). Dim. Ra. 1850, 17/8 1850 1. og ks. i Borrits (Sparkjær), 11/4 1851 i Romlund-Fiskbæk, 3/8 1863 i Vinderslev, entl. 1/10 1892, d. her 16/8 1912. G. 5/7-1852 m. Maren Laursen, f. 1831 i Vinkel. (Gdr. Laurs Christensen, fra 1833 i Boller, R.omlund, g. ni. Ane Dorthea Andersdatter). D .1/5 1905 i Vinderslev. B.: i) Ane Dorthea, f. 1856, d. 1926, g. m. gdr. Jens A. Hønholt i Pederstrup, deres dattersøn: 1. J. Hønholt Christensen, se Kjellerup, og søn, g. in. li. E. J. Friis, se Mausing; 2) Søren, f. 1859, amtslæge på Lolland-Falster, d. 1929; 3) Margrethe, f. 1861, d. 1931, g. m. gdr, Jens J. Overgaard, Elkjærgård, Vinderslev; 4) Marie Catrine, f. 1863, cl. 1912, g. m. gdr. Karl Thomsen, Oustrup mølle; 5) Laura Christine, f. 1865, d. 1915, g. m. gdr. Laust Mølgaard, Kjellerup; 6) Anna Thomine, f. 1867, d. 1948, g. m. gdr. Herman Duelund Hermansen, Hinge; 7) Kirstine, f. 1869, d. 1942, g. I in. gdr., mejeribest. Mads Vestergaard, g. II m. søkaptajn Chr. Christensen, Silkeborg, en datter g. in. pastor Kr. H. Lidegaard, Kragelund, en anden datter g. m. ol. S. Clausen, Kjellerup; 8) Mathilde, f. 1871, d. 1893; 0) Nicolaj Christian, f. 1875, tandlæge i,Nykøbing F.; 10) Thomas, f. 1876, skatteinspektør i Kbh. Se A. Hønholt: Fra Midtjylland (1949).

10. Ditlev Ditlevsen, 1892-1903, f. 13/1 1868 i Erritsø. (Bnl. Ditlev D., g. ni. Ane Marie Pedersen). Dim. Je. 1888, 27/9 1888 1. i Mogenstrup, Grinderslev, 16/10 1892 i Vinderslev, 1/2 1903 i Silkeborg, forst. for hanclelssk., skatterådsmedlem m. rn., d. 10/4 1931. G. I 8/10 1891 ni. Ane Mogensen, f. 24/10 1863 i Mogenstrup. (Mogens M, g. m. Inger). D. 17/11 1913. Søstersøn, se Mogenstrup 9. G. II juli 1915 m. Ane Margrethe Faarup, f. 1/4 1877 i Røgen, dim. Si. 1900, li. i Silkeborg til ca. 1918, levede der 1943. B.: 1) Ditlev, f. 9/9 1892, 1917 I. i Kbh., g. m. Astrid Beate Nielsen, 1916 li. i Kbh.; 2) Mogens, f. 5/10 1893, fabrikant i Kbh.; 3) Marie, f. 29/4 1896, g. m. Aage Jørgensen, ol. i Thisted; 4) Inger, f. 25/2 1898, 1920 li. i Silkeborg; 5) Karen, f. 16/10 1900, se Skive li.; 0) Else, f. 11/4 1916, g. i Kbh.; 7 ) Ole, f. 14/2 1919, journalist i Kbh.

11. Jacob Jacobsen, 1903-24, f. 30/8 1866 i Fløjgårde i Finderup ved Viborg. (Hmd. Jens J., g. ni. Ane Marie Christensdatter). Dim. Si. 1895, 20/10 1895 2'1. i Vognsild, 26/11 1897 1. i Gørup-Lille Thorup, 14/8 1899 i Skivum, 1/4 1903 i Vinderslev, entl. 1/9 1924, d. 2/4 1925. Lokalhistorisk forfatter. G. 19/7 1898 ni. Johanne Caroline Sørensen, f. 14/11 1866 i Haurbak, Vinderslev. (Smed Johannes Peder S., g. in. Karen Marie Jacobsen). D. 1956. B.: 1) Anna Marie, f. 13/4 1899, g. m. Viggo Kristiansen, gdr. i „Bogeholm“, Ans; 2) Karen Marie, g. m. 1. Bach Andersen, se Sahl.

12. Aage Bredahl Nielsen, 1925-52, f. 9/10 1889 i Søbyvad, Gern. (Dyrlæge Christian N., g. m. Anna Rasmussen). Farfader 1. J. Th. N., se Haurum. Dim. Si. 1911, 1. ved Vamdrup realsk., 1/11 1913 1. i Hammel, 1/9 1917 i Sjelle, 1/2 1924 i Vinderslev, entl. 31/3 1952, d. 1952. G. 30/10 1917 m. Agnes Lepper, f. 31/11 1892 i Odense. (Postmester Har. Gustav Joachim L., g. in. Betty Catharina Spanger). Datteren, Ruth, dim. Si. 1940, li. i Sæby, g. 1942 rn. 1. Hartvig Eriksen, Aså.

13. Knud Ulrik Vilstrup Sørensen, 1952-57, f. 3/8 1923 i Vedde ved Sorø. (Tømrerm. S. S.). Dim. Si. 1946, 15/8 1946 v. ved Herning gymnasium, 1/10 1946 I. ved Fyns stifts hmdsk., 11/5 1947 soldat (løjtnant), 1/5 1949 2'l. i Horne pr. Tistrup, 1/8 1952 1'1. i Vinderslev, 1/3 1957 1'1. i Borris. G. 24/5 1949 i Herborg m. Anna Søndergaard Vad, se li. her.

Andenlærere og lærerinder

Her var først en pogeskole, fra 1894, hvor frk. Andreette Selmer Nielsen underviste til sin død 16/10 1895, dernæst Martha Marie Jensen af Billum.

1. Erik Valdenar Holm, 1901-02, se Tapdrup.

2. Anton Peter Hansen Aagaard, 1902-05, se Skive.

3. Johannes Alexander Dam, 1905-07, se Brårup.

4. Thorman V. E. Pedersen, 1908-13, f. 13/3 1885 i Neksø. (Skrædderm. L. M. J. P., g. m. Annine Madsen). Dim. Ne. 1907, 1908 2'1. i Vinderslev, 1913 1'1. i Træden, 1922 i Kindertofte, d. 16/9 1953. G. 2/6 1907 in. Marie Vestergaard, f. 4/5 1882 i Vinderslev. (Snedkerm. Kristian V., g. m. Mette Marie).

5. Jens Chr. Søgaard, 1913-19, se Østerbølle.

6. Carl Johannes Lauritzen, 1919-21, f. 13/9 1897 i Kbh. (Fabrikant J. P. L., g. in. Mariane Nielsen). Real., dim. Jo. 1918, årsk., 1/8 1918 1. i Bagsværd, 1/11 1919 2'1. i Vinderslev, 1/1 1921 1. i Ballerup. G. 27/7 1921 in. Maren Petersen, f. 20/4 1896 i Holte ved Hjørring.

7. Aksel Bruun, 1922-24, f. 12/6 1898 i Tjæreborg. (Lærer Andreas Jørgen B., g. in. Kirstine Rasmussen). Farfaderen, 1. Kr. P. B. i Agersnap ved Ølgod. Dim. Je. 1920, v. i Allerup, 1922 2'l. i Vinderslev, 1924 I. ved Je. sem. og ks. i Jelling, 1933 i Mulle-rød, d. 1933.

8. Jens Berg, 1924-28, se Nørre Rind.

9. Alfred Peder Espersen, 1928-32, f. 9/7 1900 i Brudager. (Lærer Jens Peter E., g. m. Berthe Hansen). Dim. Sk. 1925, 1925 vl. i Fiskbæk, Herborg, 1928 2'1. i Vinderslev, 1/1 1932 1. i Skovbølling, 1948.1'1. i Vormark. G. 31/8 1928 m. Emma Emilie Andersen, f. 3/12 1904 i Gudme.

10. Jens Johan. Andersen, 1932-33, f. 14/3 1902 i Haurum, Viborg amt. (Forg. A. Jeppesen). Dim. Ra. 1927, 1932 2'1. i Vinderslev, 1/11 1933 på grund af sygdom.

11. Søren Kr. Sørensen, 1933-43, se Frederikshede.

12. Jakob Henry Pedersen, 1943-48, f. 31/1 1916 i Hodd( Ribe amt. (Gdr. Carl P., g. m. Kirstine Vestergaard). Dim. LE 1940, 1940-42 vl. i Stauning, 1/11 1943 2'1. i Vinderslev, 1/1 1948 I. i Holstebro.

13. Aage Madsen Meulengracht, 1949-50, f. 15/2 1926 Randlev. (Overbanemester M. M. M.). Dim. Ra. 1949, 1949 asr i Vinderslev, 1950 1. i Gladsakse.

14. Anders Richard Andersen, 1/8 1951 asp. i Vinderslev, 1/, 1952 1. ved Halvorsminde ungdomssk., Bagterp.

15. Anna Søndergaard Sørensen, f. Vad, 1952-57, f. 4/3 191/ i Herborg. (Gdr. Chr. H. V.). Dim. Si. 1946, 1/8 1946 li. i Forum 1949 vli. i Horne, 1/8 1952 li. i Vinderslev, entl. 28/2 1957. G. m 1'1. Sørensen her.

HAUGE SKOLE

Indtil ca. 1839 hed skolen Voer skole. Hauge skole brændt  1841 og erstattedes med en ny, hvor der var 3 fag til lærerbolig forstue og tørvehus, skolestuen blev på 2 fag hus, der var hverken have eller jordlod. En ny skole opførtes 1894.

1. Claus Bech Wolfram, 1839-44, f. 11/1 1801 i Lemvig (Skomager Christen Jacobsen W., g. m. Karen Clausdatter Bech) Ca. 1818-227. i Nr. Nissum v. sk.,.var 1826 gartner på „Eskjær' i Salling, v. i Thise, 1828-29 vl. i Opperby, flyttede 31/3 1829 til Thise, derefter bosat i Flynder, privatl. i Flynder, var 1834 husl. i Flyndergårde, hjl. i Granslev, dim. Ly. 1837 privat, 24/9 1839 1. i Hauge, koll. 11/11 1839, afskediget 1844, derefter vl. og omgangsl. i Vestjylland, omvandrende original og visedigter, d, 24/5 1874 i Flynder. Se Hardsyssels Aarbog, 1939, s. 114 ff. G. I 30/6 1826 i Thise m. Pige Maren Pedersdatter af Thise, f. ca. 1793, d. 6/9 1843 i Hauge sk. G. II 22/2 1845 m. enke Anna Poulsdatter af Stiehus i Flynder, f. ca. 1798, d. 2714 1876 i Møborg, begr. i Flynder.

2. Morten Jensen, 1844, se Skovsborg.

3. Peter Mathiesen Bech, til 3/5 1845, f. 1824 i Levring. (Timd. Mathias Johansen B., g. m. Maren Christensdatter). Flyttede til Randers.

4. Jens Pedersen, 1845-62, f. 1794 i Højbjerg sogn. (Skh. Peder Jensen, se Tange). 1829 skh. i Tange, ca. 1845 i Hauge og tillige hmd., d. 1862. G. I 22/10 1839 m. Kirstine Marie Sørens-datter, f. 1815 i Tange, Højbjerg. (Gdr. Søren Bjerring). G. II m. Maren Christine Knudsen, f. 28/3 1822 i Kragelund. (Kolonifæster Knud Nielsen, g. m. Eva Marie .Philipsdatter af MiddelFrederiksmose). Hun blev g. II og 1883 atter enke, boede i Sjørslev 1887. B.: 1) Søren, f. 1840; 2 ) Marie Kirstine, f. 1843; 3) Kirstine Marie, f. 1849.

5. Lars Peter Schmidt, 1862-83, f. 14/9 1824 i Randers. (Skrædder Nicolaj S. og Kirsten Larsdatter). Maler, ueks., 20/8 1862 konst. 1. i Hauge, gift skønt embedet var for ugift, d. 24/9 1883 af lungetæring. G. ni. Henriette Sophie Henriksen, f. 1828 i Kbh. Datteren, Laura Cicilie, f. 1858 i Oddermark, Thorning.

6. Peder Meldal Andersen, 1884-1923, f. 24/2 1862 i Vium. (Gdr. Anders Nielsen, g. m. Mette Kirstine Christensen). Dim. Ge. 1882, 1. ved Oddense højsk., hjl. i Almind, 24/1 1884 1. i Hauge, d. 11/3 1923..G. 27/10 1885 m. Knudrikke Petra Jensen, f. 14/12 1862 i Vinderslev. (Hmd. og skrædder Jens Pedersen, g. m. Johanne Christensdatter). B.: 1) Kristjan Hede, f. 1887, bmd. i Brandstrup, d. 1951 ved fald fra hestevogn; 2) Anders, f. 1889.

7. Martin Jensen, 1923-29, f. 18/6 1893 i Refshale. (Lmd. og hotelejer S. A. J., g. m. Anina Kristine Johansen). Dim. Bl. 1917, årsk., 1/8 1923 1. i Hauge, 1/7 1929 1'1. i Spejlsby. G. m. Karen Larsen, f. 16/11 1897 i Valby ved Kbh.

8. Otto Andersen, 1929—1965, f. 8/7 1898 i Vilsted. (Gdr. Poul Christian A., g. m. Ane Nielsen). Dim. Ra. 1927, 1/11 27 I. ved 011erup gymnastikhøjsk., 1/4 1928 v. i Løgstør, 1/11 28 i Tinning hedesk., 1/12 29 enel. i Hauge. G. 22/12 29 m. Nikoline Wisbech, f. 9/7 1897 i Lysgård. (Lærer Jens Pedersen, se Lysgård).

 

MAUSING SKOLE

Embedet oprettedes 1860, og beboerne skulle bygge en skole, hvilket „man ikke så sig i stand til, da byggesummen ikke kunne lånes" ; man fik pålæg om at skaffe beløbet ved ligning. 1861 byggedes skolen med bolig for en lærer i cølibat. Den næste skole opførtes 1897

1. Laurits Pedersen Nabe, 1861-94, f. 24/12 1839 i Asmild. (Indsidder Peder Jensen N., senere gdr. i Vinkel, g. m. Karen Laursen). Dim. Ra. 1861, 23/8 1861 1. i Mausing, var ,,duelig og nidkær", d. 30/3 1894. G. m. Marie Cathrine Jørgensen Bruus, f. 5/10 1853 i Vinderslev. (Gdr. Jørgen Nielsen i Skovhusgård, g. m. Else Marie Jensen). D. 6/6 1884.

2. Jens Jakobsen, 1894-1901, f. 8/6 1862 i Fruering. (Indsidder Jakob Simon J. 'i Gjesing, g. m. Maren Jensen). Dim. Je. 1888, 1/11 1888 1. ved Gjesten frisk., 21/6 1890 I. i L. Andst, 5/7 1894 i Mausing, 1/1 1901 1'1. i Nødager ved Kolind, d. 20/1 1934. Se „Flksk." 1934, s. 139. G. 1889 m. Kirstine Rasmussen, f. 31/1 1859 i Saxild. (Rasmus Jacobsen, g. m. Ane Jørgensen). D. 17/2 1935 i Nødager. B.: 1) Jakob Holger, 1. i Åbyhøj; 2) Alma Bodil, g. m. snedker Mogens Andreasen, Åbyhøj; 2) Jens Jørgen, instrumentmager i Ålborg; 4) Martha Agathe, g. m. snedker. A. Andreasen i Nødager.

3. Rasmus Jørgen Dencker, 1901-44, f. 1/7 1874 i Hvirring. (Hmd. Johan Ernst Adolf D., g. m. Kirsten Rasmussen). Dim. Je. 1895, 1/9 1895 hjl. i Eriknaur, 1/9 1896 2'1. i I3reth-Barritskovby, 1/3 1901 1'1. i Mausing, entl. 1/4 1944, boede i Kjellerup 1/1 1957. G. I 27/10 1900 ni. Ane Kirstine Møller Jensen, f. 18/10 1868 i Korning. (Jens Rasmussen Møller). D. 23/2 1912. G. II 24/10 1914m. Alma Marie Kirstine Jensen, f. 2/3 1890 i Hersom. Datteren, Anna, g. m. 1'1. Sig. Grønbæk, se Balling.

Erik Broch Lærer vikar 1/4 1944 - 1/10 1944

4. Alfred Nielsen, 1944-1965, f. 1/6 1906 i Låstrup. (Gdr. Peder N., g. m. Mette Kathrine Pedersen). Dim. Ge. 1930, 2'1. i Gedsted, 1/11 19371. i Bystrup, 1/10 1944 1'1. i Mausing. G. 4/5 1935 m. Astrid Maria Kudahl, f. i Haderup sogn. (Gdr. Jacob Jacobsen K., g. m. Kirsten Jensen).

Forskolen

Her var først en pogeskole, hvor der undervistes af Mette Mogensen fra 1888, Marie Andersen fra 1890 og Anna Jensen til 1897, da forskolen oprettedes.

1. Othilia Marie Jørgensen, 1897-1900, f. 26/7 1868 i Brig-sted. (Gdr. Jørgen Borg Nielsen, g. m. Anna Margrethe Olesen). Dim. Ho. 1891, 1/11 1891 li. ved Kjellerup realsk., 1/5 1897 i Mausing, 1/4 1900 i Nyborg.

2. Jens Nicolaj Ludvig Jensen Foss, 1900 01, f. 30/6 1875 i Hodde. (Gdr. Jens Foss Jessen; g. in. Line Kathrine Thomsen). Prx., dim. Si. 1896, to årsk., v. fl. st., I. ved Holsted eftersk., 1/8 1900 2'l. i Mausing, 1/11 1901 i Kolind, 1/7 1904 tl. i Esbjerg og 1/4 1925 vr., 1/12.1929 ol. i Holstebro. G. 4/5 1928 m. Remona Thiim Hautrich, f. 16/6 1902 i Tjæreborg.

3. Kirstine Daugaard, f. Jensen, 1902-05, f. 28/5 1874, dim. Va. 1901, 1/9 1901 fli. i Stoense, 1902 i Mausing, 1905 i Ulbølle, d. der.

4. Martha Kathrine Sørensen, 1905-08, f. i Keldstrup. (Gdr.). Dim. 1905, 1905 fli., i Mausing, entl. 1908. G. 1908 in. gdr. Sigvald Kristensen, GI. Revl. Datteren: Inge, se Thorning li. nr. 3.

5. Thora Johanne Tofthøj, 1908-10, se Hindborg li. nr. 1.

6. Thora Marie Thomsen Heltoft, 1910-21, f. 24/11 1885 i Outrup. (Gdr. Christian H., g. m. Margrethe Pedersen). Dim. Va. 1910, 1/9 1910 li. i Mausing, 1/7 1921 i Sdr. Bork.

7. Elisabeth Jacobsen Friis, 1922-27, f. 26/12 1898 i Vejlby pr. Ålsø, dim. La. 1921, v. og 1/6 1922 fli. i Mausing, entl. 1927. G. 29/4 1927 m. Aage Andersen Hønholt, f. 2/8 1890 i Pederstrup. (Gdr. Jens A. H., g. m. Ane Dorthea Damsgaard, lærerdatter fra Vinderslev). Gdr. i Pederstrup, Vinderslev.

8. Jenny Jensen Overgaard, 1. maj 1927 – 1. okt. 1963, f. 14/9 1896 i Kragelund. (Søren J. O., g. m. Ane Margrethe Nielsen). Dim. La. 1927, ansat 1/5 1927  og 1/6 1928 fIi. i Mausing. til  1. oktober 1963

9.  Inga Brink ansat fra 1963 el. 64 og til skolen sluttede juli 1965, i sygdomsperioder var Lærer Andersen fra Hauge vikar + .

 Skolen lukkede til juli 1965 og alle skoler i Vinderslev kommune blev samlet på den ny centralskole i Vinderslev fra aug. 1965.

  

MAUSING FRISKOLE

Skolen oprettedes som protest mod lærer Damsgaard i Vinderslev, den holdtes i Mausing mølle, og her underviste: Ole Jakobsen, 1882-88, f. 26/8 1854 i Elsborg. (Slagter Jakob Mathiasen). Dim. Ge. 1882, i 6 år 1. i Mausing mølle, 1888 ved Sinding højsk., 1890 på Galtrup højsk., 1894 1. i Ø. Jølby frisk., d. 1941. Se „Friskolen gennem 100 Aar" ; „Bavnen" 31/7 1941; „Saadan blev jeg det" (1953), s. 42. G. I m. Hansine Hansen, d. 1898. G. II m. Ane Mette Lorentzen, der overlevede ham, 13 børn.