Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

E-mail:  FKhistorie@gmail.com
 

 

Vinderslev Kommune      Engesvang      Funder      Links til historiske sider        Andre sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:        

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48
Karen Frank Historiker 30 49 61 85
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20 18 77 21
Jens Jørgen Pedersen Historiker 21 17 16 82 - 86 88 02 48
Annelise Jensen Kasserer 86 86 79 99
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38
Esther Thorsager Arkiv 23 66 17 92

 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN og FATTIGGÅRDEN

Hovedgården Charlottenlund

Som jeg husker det af Peter Lidegaard

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Bagerens Torv, Frederiksdal

Dilettant i Frederiksdal

Frederiksdalsangen v/ Walther TroelsenTekst,  Noder Video

Walter Troelsen som Munk,   flere med Walther

Se Stenholt Skove, stenrøse mm

Seværdigheder ved Bøllingsø

Stenholt krat

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden og Fattiggården                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard  
Helledamen indviet 1927                                     
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn 
Pris pr. stk.   20 kr   


Hent program 2021/22     
                                                         


 
 
Hvis man søger i gamle papirer skal man være opmærksom på følgende.
Silkeborg Amt
 blev oprettet i 1662 af det tidligere Silkeborg Len, amtet blev først administreret fra Silkeborg Slot, derefter fra Silkeborg Hovedgård. Amtet blev nedlagt ved reformen af 1793. Hids og Lysgård herreder indgik herefter i Viborg Amt indtil 1970 hvor det meste af Hids Herred kom til Århus Amt og det hele i 2007 blev til Region midt.
Engesvang, Funder og Kragelund var en kommune indtil 1. april 1915 hvor det blev til 3 selvstændige kommuner.
Af sogne var der Funder og Kragelund sogne med samme præst indtil der blev bygget ny kirke i Engesvang
i 1895-96 (indviet 14/3 1897)  af røde mursten i romansk stil, omtr. på stedet hvor der i middelalderen havde stået en Kirke, der har været af hugne granitsten. Det meste af nuværende Engesvang sogn hørte til Kragelund sogn og af det sydlige til Funder sogn.

 

På grund af coronaen har 2020 været et meget specielt år med aflysninger og 2021 starter også med aflysninger, men ting der gik godt var generalforsamlingen i 2020 med Mariane Gjøtz Hougaard fra Blicheregnens Museum og 25 års jubilæet i 2020 med Ejnar Stobbe hvor vi fik en par rigtige gode aftener,
Da vi er kommet så langt hen på året har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen og køre videre til den 12. januar 2022.
Og så er det besluttet at der ikke opkræves kontingent for 2021


Årets lokalhistoriske arrangementer
Program
20
21/2022
 

 

 


Hent billedserie fra Helledammen.

2022
Onsdag den 12. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Flyttes til onsdag den 6. april  på grund af coronaen så håber vi det er bedre.
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. ca. 19.30 vil Ib Amdisen vil fortælle om Pindstrup Mosebrug i hans barndom, hvis tråde også går til bl.a. Engesvang  SpånpladefabrikSøndag den 22. maj kl. 12 i Grønhøj Kro og museer, her vil vi spise middag, flæskesteg pris
115 kr + drikkevarer. Tilmelding 20207048 Teddy
Vi skal se den genopførte Sandkærgårdeladen som er fra da kartoffeltyskerne kom hertil i 1760 og
deres museum og derefter medbragt kaffe i Resen Naturpark som var et brunkulsområde og så til Grove Flygtningekirkegård.

   
 

Nye forslag på vej

2023

Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.