Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

E-mail:  FKhistorie@gmail.com
WEB:

 

 

Vinderslev Kommune      Engesvang      Funder      Links til historiske sider        Andre sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:        

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48
Karen Frank Historiker 30 49 61 85
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20 18 77 21
Jens Jørgen Pedersen Historiker 21 17 16 82 - 86 88 02 48
Annelise Jensen Kasserer 86 86 79 99
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38
Esther Thorsager Arkiv 23 66 17 92

 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN og FATTIGGÅRDEN

Hovedgården Charlottenlund

Som jeg husker det af Peter Lidegaard

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Bagerens Torv, Frederiksdal

Dilettant i Frederiksdal

Frederiksdalsangen v/ Walther TroelsenTekst,  Noder Video

Walter Troelsen som Munk, og flere med Walther

Se Stenholt Skove, stenrøse mm

Seværdigheder ved Bøllingsø

Stenholt krat

Hent billedserie fra Helledammen.

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden og  Fattiggården                                                                  
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard  
Helledamen indviet 1927                                     
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.  Syn for Sogn 

Pris pr. stk.   20 kr   


Hent program 2023/24     
                                                         


 
 
Hvis man søger i gamle papirer skal man være opmærksom på følgende.
Silkeborg Amt
 blev oprettet i 1662 af det tidligere Silkeborg Len, amtet blev først administreret fra Silkeborg Slot, derefter fra Silkeborg Hovedgård. Amtet blev nedlagt ved reformen af 1793. Hids og Lysgård herreder indgik herefter i Viborg Amt indtil 1970 hvor det meste af Hids Herred kom til Århus Amt og det hele i 2007 blev til Region midt.
Engesvang, Funder og Kragelund var en kommune indtil 1. april 1915 hvor det blev til 3 selvstændige kommuner.
Hinge og Vinderslev var en kommune indtil marts 1917 hvor det blev til 2 selvstændige kommuner.
Vinderslev og Hinge Kirker har samme præst, og Grathe Kirke hører til Thorning.
Funder og Kragelund sogne har samme præst og
det meste af nuværende Engesvang sogn hørte til Kragelund sogn og af det sydlige til Funder sogn. indtil der blev bygget ny kirke i Engesvang i 1895-96 (indviet 14/3 1897)  af røde mursten i romansk stil, omtr. på stedet hvor der i middelalderen havde stået en Kirke, der har været af hugne granitsten.

 


Årets lokalhistoriske arrangementer
Program
20
23/2024
 

 

 

2023
Onsdag den 11. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. ca. 19.30 Teddy fortæller om kolonier og Kartoffeltysker

  

Søndag den 14. maj kl. 12 på CafeteriaKroen her får vi dagens middag, Langebjergvej 1, 7362 Hampen (A13), og derefter til Hjortvang Museum, Bækvej 20, 7160 Tørring og ?, kaffe medbringes, Pris 100 kr. for middag og entre på museet, Tilmelding og betaling 20207048 Teddy også mobilpay.Onsdag den 27. september Kl. 19.00
Hedeselskabets museum, Klostermarken 12, Viborg, Kaffe medbringes
    

Onsdag den 25. Oktober kl.19.00 i Kragelund Forsamlingshus Museumsinspektør Julie Lolk, Klosterlund Museum vil fortælle om Søren Jensen (Wollesen) som har fundet mange af de sten der er udstillet på museet, og Inger Marie og Søren Holdgaard der skænkede Grøndalshus og stedet hvor det gamle museum ligger.


 

 Mandag  6. nov. kl. 19.00 sogneaften på Silkeborg Museum med Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen.

 

2024
Onsdag den 10. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 foredrag med ?  
     

Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.