Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

E-mail:  FKhistorie@gmail.com
 

 

Vinderslev Kommune      Engesvang      Funder      Links til historiske sider        Andre sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:        

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48 - 86 86 70 47
Karen Frank Historiker 30 49 61 85 - 86 86 70 85
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20 18 77 21
Jens Jørgen Pedersen Historiker 21 17 16 82 - 86 88 02 48
Annelise Jensen Kasserer 86 86 79 99
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38
Esther Thorsager Arkiv 23 66 17 92

 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN og FATTIGGÅRDEN

Hovedgården Charlottenlund

Som jeg husker det af Peter Lidegaard

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Bagerens Torv, Frederiksdal

Dilettant i Frederiksdal

Frederiksdalsangen v/ Walther TroelsenTekst,  Noder Video

Walter Troelsen som Munk,   flere med Walther

Se Stenholt Skove, stenrøse mm

Seværdigheder ved Bøllingsø

Stenholt krat

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden og Fattiggården                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard  
Helledamen indviet 1927                                     
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn 
Pris pr. stk.   20 kr         
                                                         


 
 
Hvis man søger i gamle papirer skal man være opmærksom på følgende.
Silkeborg Amt
 blev oprettet i 1662 af det tidligere Silkeborg Len, amtet blev først administreret fra Silkeborg Slot, derefter fra Silkeborg Hovedgård. Amtet blev nedlagt ved reformen af 1793. Hids og Lysgård herreder indgik herefter i Viborg Amt indtil 1970 hvor det meste af Hids Herred kom til Århus Amt og det hele i 2007 blev til Region midt.
Engesvang, Funder og Kragelund var en kommune indtil 1. april 1915 hvor det blev til 3 selvstændige kommuner.
Af sogne var der Funder og Kragelund sogne med samme præst indtil der blev bygget ny kirke i Engesvang
i 1895-96 (indviet 14/3 1897)  af røde mursten i romansk stil, omtr. på stedet hvor der i middelalderen havde stået en Kirke, der har været af hugne granitsten. Det meste af nuværende Engesvang sogn hørte til Kragelund sogn og af det sydlige til Funder sogn.

 


Å
rets lokalhistoriske arrangementer
Program
20
21/2022
 

 

 

2021
Onsdag den 13. Januar
Udsat indtil bedre tider i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 foredrag med ?
 

Det nye program kommer så snart efter nytår det kan lade sig gøre, men alt er så usikker lige nu, 2020 har været et specielt år med aflysninger og 2021 starter også med det, men ting der gik godt det var generalforsamlingen og jubilæet i 2020 hvor vi fik en par rigtige gode aftener. 

2020
Onsdag den 8. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Marianne Gjørtz Hougaard, Museumsinspektør ved Blicheregnens Museum, hun vil fortælle og vise billeder om bl. a. slaget på Grathe Hede, Kongerne, Kapellet i Grathe  og Frederiksdalmanden mm.


Onsdag den 27. maj Kl. 19.00
ved Helledammen i Kragelund, her vil blive fortalt om Helledamen og de mange gårdsten som der er blevet opmalet, derud over står der en del andre sten, hulstenen fra Stenholt skov, Amerikastenen Jyllandsstenen, Genforeningsstenen m. fl...
Den 22. juni 1926 påbegyndtes arbejdet på Helledammen området havde hidtil lagt hen med sumpe, huller, siv, ukrudt og sten. Aflyst p.g.a. Corona hent billedserie fra Helledammen.
Alle er velkommen til at gå en tur og se det store arbejde der er lagt i rensning og ophugning og maling af stenene.

 

Søndag den 7. juni kl. 10.00 –17.00 Kildemarked ved Klosterlund
Her vil vi være iblandt udstillerne.
Aflyst p.g.a. Corona 

Onsdag den 19. aug. Kl. 19.00 med Ejnar Stobbe mødested ved Stenholtvej/Bedehøjvej og derefter i Kragelund Forsamlingshus,
Det er Foreningens 25 år jubilæum.


 

 

AFLYSNING

Onsdag den 16. sept. kl. 19.00

Blicheregnens Museum, Thorning, Marianne Gjørtz Hougaards datter har været på udenlandsrejse med sin skole og nogle er corona smittet så Marianne har valgt at aflyse på grund af smittefare.


Onsdag den 16. sept. Kl. 19.00
. Mødested Grathestenen, Grågårdevej ca.31 og derefter i Blicheregnens Museum, Thorning, Marianne Gjørtz Hougaard vil vise rundt ved Kapellet og i udstillingen og fortælle om hvad der er sket og udstillingen.

Kaffe mm. medbringes og nydes i kaffestuen.  Entre 40 kr.
    

 

 

Mandag 2. nov. kl. 19.00  sogneaften på Silkeborg Museum med Museums-inspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen der altid har en god historie i ærmet.
Aflyst p.g.a. Corona


 

 

 
Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.